Právní doložka

Ochrana osobních údajů Při Vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace využíváme jenom k vylepšení našich internetových stránek neplodnost.org. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme. Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech a počítačích v majetku Jaromíra Špánka, jako majitel a provozovatel stránek neplodnost.org a Český server.cz s.r.o., jako poskytovatele hostingu pro internetové stránky neplodnost.org.

Ochrana autorských práv © Copyright Tyto internetové stránky jsou jak v části, tak v celku autorským dílem. Autorská práva patří Jaromíru Špánkovi. Výhradní správu autorských práv vykonává Jaromír Špánek. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto internetových stránek, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného písemného souhlasu Jaromíra Špánka. Produkty a služby, které jsou na internetových stránkách neplodnost.org uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na těchto internetových stránkách se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Odpovědnost Jaromír Špánek, jako majitel a provozovatel stránek neplodnost.org neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek neplodnost.org. Obsah stránek neplodnost.org je pouze informativní a nemůže být pokládán za závazný zdroj. Informace na internetových stránkách neplodnost.org jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Jaromír Špánek, jako majitel a provozovatel internetových stránek neplodnost.org neručí za škody způsobené použitím informací získaných z internetových stránek neplodnost.org.

Odkazy na jiné stránky V rámci těchto internetových stránek můžete narazit na odkazy materiálů třetích osob nebo jiné internetové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, nebo internetových stránek však neznamená, že Jaromír Špánek, jako majitel a provozovatel stránek neplodnost.org schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, majitel a provozovatel stránek neplodnost.org Jaromír Špánek neručí za škody způsobené použitím informací získaných z těchto internetových stránek a nenese žádnou odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku, služeb nebo materiálů na ní zobrazených.

Zablokování přístupu Jaromír Špánek, jako majitel a provozovatel stránek neplodnost.org si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku, a to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Diskusní fórum na internetových stránkách neplodnost.org Diskusní fórum na internetových stránkách neplodnost.org má vlastní závazné pravidla.